Peritec Peritec  
   
         
   
Per Bergström

Om Peritec

Peritec Företagsutveckling är ett litet men väletablerat konsultbolag som driver verksamhet med fokus på projektstyrning, affärsutveckling, kvalitetssäkring och teknisk assistans inom medicinteknik, innovation och handel.

Per Bergström som driver verksamheten har lång erfarenhet från ledande ställningar inom näringslivet och många år som seniorkonsult och systemrevisor. Pers egen erfarenhet och kunskap i kombination med ett mycket stort nätverk av specialkompetenser, borgar för högsta möjliga kvalitet på tillhandahållna tjänster.

Våra kunder finns framför allt inom innovation, forskning och tillverkning med fokus på medicinteknik men vi har även renodlade tjänsteföretag på vår kundlista.

”Added value” är måhända ett slitet uttryck men hela vår filosofi och vår framgång baseras på just det faktum att kunderna alltid upplever att de tillförs uppenbara mervärden genom våra engagemang.

Basen för verksamheten är i Helsingborg och Lund men vi är aktiva hos kunder över stora delar av landet och även i övriga Skandinavien och Europa.

Listan av kunder som förverkligat sina affärsidéer och skapat långsiktig lönsamhet med vår hjälp, är lång. Mot förfrågan lämnar vi mer än gärna referenser.


Peritec
     
 

Copyright © 2010 Peritec. All rights reserved. Design by JB Design Corner.